FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Doba


doba

- časový úsek, najmä dlhší, čas, obdobie, vek; rytmická jednotka v časomernej prozódii; jednotka taktu ( L207;275).doba>