FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Divadlo české


divadlo české

- súčas» českého umenia, ktorej začiatky tkvejú v divadelných prvkoch predslovanských a slovanských zvykov a obradov.

Od 12. storočia latinské liturgické hry.

Od 14. stor. po česky; nástup svetskej tematiky.

V 16. stor. latinské humanistické divadlo.

V pobielohorskom období české divadlo iba na vidieku.

V 17. stor. a 18. stor. anglické, talianske a najmä nemecké divadeln spoločnosti; stavba divadelných budov. (divadlo Bouda - bratia Thámovci; Nosticovo divadlo - J. N. ©těpánek; dramatik V. K. Klicpera, potom generácia J. K. Tyla). Významnú úlohu najmä na vidieku malo bábkové divadlo (M. Kopecký).

Strediskom českého divala je Praha. 1862 prvé stále divadlo; popri činohre zaujíma významné miesto česká opera (B. Semtana, A. Dvoŕák). Roku 1883 Národné divadlo v Prahe, 1884 v Brne.