FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diogenes z apollónie


Diogenes z Apollónie (asi 400 pr. n. l. Apollónia - asi 390 pr. n. l. Apollónia)

- grécky filozof prírody, z ktorého spisu Peri fyseós (O prírode) sa zachovalo 10 zlomkov. Diogenes z Apollónie, ktorý písal zrejme po Empedoklovi a Anaxagorovi, sa pokúšal o obnovenie dôsledného monizmu. Vzájomn