FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diodoros kronos


Diodoros Kronos z Iasa (prelom 4. a 3. stor. pr. n. l.)

- grécky filozof, predstaviteľ megarskej školy; spájal učenie eleatov učením Sokratovým. Preslávil sa paradoxami "Luhár" (Hovorí pravdu ten, kto hovorí, že klame?), "Hromada" (od koľkých zřn začína hromada?); tieto paradoxy sa však pripisujú aj ďalšiemu členovi megarskej školy, a síce Eubulidovi z Milétu.