FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diocletianus


Diocletianus, Gaius Aurelius Valerius Dioclecianus (243 - 313) = Dioklecián

- rímsky cisár v rokoch 284-305, pôvodom Dalmatínec z nízkeho rodu, ale bol dobrý vojak a cisársku hodnosť dosiahol len schopnosťami; víťazné vojsko, vracajúce sa z Perzie, ho vyhlásilo za cisára.

Diocletianus nastúpil na trón za pomerov zúfalých pre ríšu: rišu zo všetkých strán ohrozovali nepriatelia, bola rozorvaná vnútornými rozpormi, hrozilo jej rozpadnutie.

Dioklecián je tvorca dominátu a tetrarchie; zreformoval územnú správu rozdelil impérium na diecézy. Prenasledoval kresťanov.