FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dingler, h.


Dingler, Hugo (1881 - 1954)

- nemecký teoretik vedy, ktorý sa usiloval o metodické a úplné založenie (fundamentáciu) exaktných vied. Bol silne kantovsky orientovaný. Predchodca erlangenskej školy.