FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diktatúra


diktatúra

- taký stav spoločnosti, v ktorom vôľa vládnucej politickej organizácie j silnejšia než vôľa štátu. Politická organizácia si vynucuje poslušnosť občanov voči svojej vôli spôsobom, ktorý sa prieči zákonom a právnym predpisom štátu, ktorý ovláda, a výkonné orgány štátu vykonávajú jej príkazy bez ohľadu na to, či sú dané právne záväznou formou alebo nie ( L544;108).

V dobe mimoriadneho nebezpečenstva štátu boli v Ríme suspendovaní pravidelní úradníci a namiesto nich menovali samovládcu (dictator), ktorý mal neobmedzenú právomoc (vrátane vojenskej) vyviesť štát z krízy. Výzvu na menovanie diktátora predniesol senát ku konzulom. Daktátor odstupoval hneď po uskutočnení úloh - najdlhšie do 6 mesiacov. Mimoriadna bola diktatúra Caesarova na desať rokov, potom však trvala doživotne, ako v prípade Sullovom. Diktatúru považovali za nebezpečnú pre republikánsku ústavu ( L191;153).diktatúra>