FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Digest


digest

- rezumujúci obraz prvovzoru prostrednictvom zhusťovania, koncentrácie významového jadra originálu, vypúšťania niektorých segmentov textu, kompozičných zmien ( L394;152-153).