FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Difuzionizmus


difuzionizmus

- teória o šírení kultúrnych elementov a kultúr z pôvodného materského centra difúziou kultúry. Na konci 19. stor. a začiatkom 20. stor. väčšina difuzionistov pokladala za toto centrum staroveký Egypt.

Difuzionizmus vznikol ako reakcia na evolucionizmus, odmietal myšlienku evolúcie a zaviedol princíp difúzie.

Na difuzionizme sa zakladá panegyptská teória a heliolitická teória, ktoré sa opierajú o existenciu kultu Slnka.

Zakladateľom difuzionizmu je G. E. Smith ( L217;104, 317).difuzionizmus>