FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diferenciácia magmy


diferenciácia magmy

- súbor fyzikálnochemických procesov, ktorými vznikajú z pôvodne homogénnej magmy vyvreté horniny rôzneho cheimckého a minerálneho zloženia.