FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diferencia (derrida, j.)


diferencia ( Derrida, J.)

"Základným pojmom Derridovej filozofie je pojem diferencie, presnejšie jeho Żslovesno-menná podoba Żdifférance . Tento termín a to, čo ním chce Derrida naznačiť, možno priblížiť asi takto: napríklad od slovesa Żrezonovať môžeme vytvoriť tvar Żrezonancia ; Żrezonancia - podobne ako Żdifférance - však označuje súcasne dvojaké: dej rezonovania i sám výsledok tohto deja. Derrida teda používa Żpojem , v ktorom je príromný tak aspekt slovesný (dejový), tak aspekt nominálny, tak pohyb, ako aj výsledok tohto pohybu. Na rozdiel od klasického štrukturalizmu (ktorý v podstate pracoval s predstavou statickej štruktúry) je teraz v pojme diferencie základný skôr jej Żdynamický ráz. Tým sa však štrukturalizmus zásadným spôsobom premieňa." ( L276;90)