FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diera ozónová


diera ozónová

- geofyzikálny jav pozorovaný od konca 70. rokov 20. stor. každoročne v jarných mesiacoch v oblasti Antarktídy a spočívajúci vo výraznom úbytku stratosférického ozónu (o 50-60 % z dlhodobého normálu). Spôsobuje ju vysoký obsah aktivneho chlóru v stratosfére (jeho zdrojom sú freóny) a so špeciálnymi meterologickými podmienkami v zimnej polárnej stratosfére (polárna stratosférická oblačnosť) ( L715;521).