FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Diény


diény

- diolefíny - nenasýtené alifatické uhµovodíky s dvoma konjugovanými dvojitými väzbami sumárneho vzorca

C H ,
n 2n-2

napr. 1,3-butadién, izoprén. Ojaviteµmi diénov sú: K. Alder a O. P. H. Diels