FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diemer, a.


Diemer, Alwin (16. 4. 1920 Eisenberg/Pfalz - 25. 12. 1986 D?sseldorf)

- nemecký filozof, profesor v D?sseldorfe, zaoberal sa problematikou vývinu fenomenológie, hermeneutiky a ďalších filozofických smerov, výskumom typov filozofie, všeobecnoi teóriou vedy, ako aj historicko-systematickými pokusmi o dokumentáciu filozofie pomocou moderného spracúvania údajov.