FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dielo umelecké (aristoteles)


dielo umelecké ( Aristoteles)

- uzavretý a sebestačný celokm ktorý sa skladá z častí, ktoré musia byť vo vzťahu k celku úmerné, proporčné. Krása umeleckého diela tkvie v tom, že to je jednota v mnohosti; celistvosť pôsobiaca prirodzeným dojmom, pri ktorej máme pocit, že jednotlivé časti musia byť práve také, aké sú, a nie iné. Ak by sme totiž mali pri vnímaní umeleckého diela dojem, že niektorú jeho casť treba zmeniť, alebo že je dokonca zbytočná, pochybovali by sme o jeho pravdivosti, cítili by sme, že je narušená jeho krása. V umeleckom diele sa všetko presadzuje ako prirodzená nevyhntunosť ( L1239;170).