FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dielo literárne (semiotika)


dielo literárne ( semiotika)

- zvláštny druh znaku. Špecifickosť literárneho diela ako znaku spočíva v tom, že je schopné vyjadrovať určité významy (konotácie), ktoré stoja nad významom bezprostredne komunikovaným (sprostredkovaným, oznamovaným). Metafora označuje (denotuje) nejaký predmet alebo dej, ale zároveň obsahuje další význam: básnický vzťah ku skutočnosti (konotácia). Možno ju definovať (vymedziť jej pojem) ako prenesenie významu určitého pojmu na iný pojem (resp. ako obrazné vyjadrenie všeobecného pojmu alebo použitie slova v prenesenom zmysle) ( L721;61).