FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Didaktika


didaktika (z gr. didaskein - učiť sa, vyučovať)

- pedagogická disciplína, teória vyučovania. Autor prvej systematicke didaktiky bol J. A. Komenský. Predmetom didaktiky sú ciele, obsah, metódy a organizačné formy vo vyučovaní. Ich všeobecným riešením sa zaoberá všeobecná didaktika, problémami jednotlivych stupňov a typov vzdelávania sa zaoberajú príslušné didaktiky, napr. didaktika materskej školy, didaktika základnej školy, didaktika odborných škôl. Špecifickými problémami vyučovania v jednotlivých vyučovacich predmetoch sa zaoberajú predmetové didaktiky, resp. metodiky, problémami skupín predmetov odborové didaktiky (napr. didaktika prirodovednych predmetov, didaktika jazykovych predmetov). Témy riešené u nás v rámci didaktických disciplín sa v zahraničí týkajú problémov kurikula alebo psychodidaktiky ( L1039;50).didaktika>