FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diaspora


diaspóra (gr. rozptýlenie)

- židovské usídlenie mimo Zeme izraelskej v "krajinách rozptýlenia" po prvom a druhom churbane. Diaspóry vznikajú už počas babylonského zajatia, no neskôr okrem Babylónie nachádzame väčšie skupiny Židov aj v Egypte. Egyptsk židovstvo, najmä helenizovaní Židia v Alexandrii, hovorilo po grécky. Po utvorení rímskej ríše nachádzame Židov už aj v Ríme a na celom území ríše, dokonca aj za jej hranicami. Toto rozptýlenie sa stupňuje po zničení Jeruzalema (r. 70). Význam diaspóry nie je zenadbateľný ani z kresťanského hladiska, lebo predovšetkým v diaspóre vznikala možnosť rozšírenia nového náboženstva aj mimo Palestíny ( L50;43-44).