FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diapír


diapír (gr.)

- v geológii: prerážanie plastických vrstiev cez porušené vrstvy antiklinály vrásnení ( L163;209).