FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dialektika mutakallimov


dialektika mutakallimov Kód: 116

- jeden z troch hlavných prúdov islamskej filozofie.

Mutakallimovia sa pokúšali o racionalistické vysvetlenie náboženstva.

Filozofiu (116) považovali za dialektické umenie, ktorého cieľom má byť odoôvodňovanie a apológia Koránu.

Mutakallimovia boli deterministi: tvrdili, že na svete vládne absolútny determinizmus.

Mutakallimovia boli atomisti: vznikanie a zanikanie vecí sa odohráva iba spájaním a rozdelovaním atómov.

Prozreteľnosť je zdrojom pohybu a konania.dialektika mutakallimov>