FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dialektika materialistická


dialektika materialistická

- metóda skúmania javov z hľadiska objektívne existujúcich (t. j. nezávisle od vedomia) hybných síl ich pohybu alebo vývoja, vzájomnej súvislosti, nepretržitosti pohybu a prechodu zmien kvantitatívnych v kvalitatívne.dialektika materialistická>