FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Diakovce


Diakovce

- maď. Deaki - obec v okr. Galanta, lokalita so starým osídlením - sidlisko čačíanskej kultúry z mladšej bronzovej doby a slovanské z veľkomoravskej a predveľkomoravskej doby.

Obec písomne doložená už 1002 patrí medzi najstaršie na Slovensku. Patrila kláštoru na Panónskej Hore, ktorý tu v 13. stor. postavil pobočn benediktínsky kláštor. Diakovce sa pokladajú za miesto vzniku Prayovho kódexu z 1192-95. Románska kaplnka z 12. stor., románsky kostol z 1228, 1872-75 neorománsky upravený ( L123;511).