FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Diachrónia


diachrónia (gr.)

- časová rozdielnos», postupnos»; časový vývin, ktorým niečo dospelo k svojmu súčasnému stavu; časový vývin pri skúmaní javov; sledovanie, pozorovanie, skúmanie javov v časovom vývine; opak: synchrónia.diachrónia>