FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Deviácia sexuálna


deviácia sexuálna

- vzorec sexuálneho správania, ktorý sa odchyľuje od noriem danej spoločnosti alebo od uznávaných spoločenských štandardov; má vždy záporný hodnotiaci nádych, často sa myslí sexuálna perverzia ( L571;36).deviácia sexuálna>