FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Determinizmus technologický


determinizmus technologický

- sociálno-filozofická koncepcia, podľa ktorej technické vyrobné prostriedky, t. j. stroje, mechanizmy, počítače, roboty atď., ako aj vedecky podložené technologické poznatky sú rozhodujúcim faktorom jednoznačne určujúcim všetky stránky spolocenského života, charakter a smer sociálneho rozvoja ( L53;500).