FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Determinanta


determinanta

- určujúca zloľka, určujúci činiteµ.