FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Determinant


determinant

- niečo čo determinuje; v matematike: sústava čísel (prvkov) alebo funkcia napísaná formou štvorcovej matice, ktorá sa vyčísľuje podľa určitého predpisu.