FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Destilácia


destilácia (lat.)

- oddeľovanie zložiek kvapalných zmesí na základe rozdielneho bodu varu jednotlivých zložiek, pri ktorom sa kvapalné zmesi ohrievajú tak, aby sa vypraovaním oddelili jednotlivé látky, kým neprchavý podiel ostáva na dne zariadenia a schladené pary sa kondenzujú na destilát ( L163;201).