FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Descartes, r. - biografia (Störig, h. j.)


Descartes, R. - biografia (Störig, H. J.)

- sa narodil roku 1596 v šľachtickej starofrancúzskej rodine v Tourain.

Vedecké vzdelanie získal v jezuitskom kolégiu v La Fleche. Odtiaľ si priniesol aj záľubu v matematike, spojenú so skepsou voči všetkým ostatným vedám.

V jeho ďalšom živote sa striedajú obdobia, kedy žije celkom v ustraní a sústredení, a obdobia života nestáleho a dobrodružného.

Po krátkej dobe, v ktorej sa zúčastnil na živote parížskej spoločnosti, ako to bolo v jeho spoločenskej vrstve bežné, sa v Paríži na dva roky uchýlil do ústrania - jeho bydlisko nepoznalo ani päť jeho najbližších priateľov -, aby sa celkom venoval štúdiu matematiky.

Potom sa ako vojak zúčastnil na tridsaťročnej vojne, pretože chcel dôkladne poznať svet - nie teda preto, ze by dajako mimoriadne sympatizoval s niektorou z bojujúcich strán, čo vidno aj z toho, že katolík a Francúz Descartes slúžil nielen v katolíckom bavorskom vojsku, ale aj vo vojsku holandskom.

Život pri vojsku vystriedalo niekoľko rokov cestovania po celej Európe.

Potom opäť nasledovalo obdobie života v ustraní, zasväteného vedeckej práci. Toto takmer dvadsaťročné obdobie, najdlhšie a najplodnejšie, žil Descartes v Holandsku, kde býval radšej než v rodnom Francúzsku predovšetkým kvôli väčšej vonkajšej i vnutornej nezávislosti, ktorú mu tento exil poskytoval. Descartes tu žil na rôznych miestach, so svetom bol v kontakte len prostredníctvom svojho parížskeho priateľa P. Merseenna, ktorý vybavoval jeho rozsiahlu vedeckú korešpondenciu.

Švédskla kráľovna Kristína, ktorá študovala Descartove diela a priala si, aby jej niektoré otázky vysvetlil osobne, ho roku 1649 pozvala za veľmi výhodných a lichotivých podmienok do Švédska, kde však Descartes po krátkom pobyte podľahol hneď nasledujúci rok vplyvom nezvyklej klímy ( L305;228).