FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Derrida, j. - zoznam zdrojov


Derrida, J. - zoznam zdrojov

Heidegger, M. - najmä jeho deštrukcia metafyziky
Husserl, E. - najmä jeho fenomenológia ako metóda

štrukturalizmus