FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Derrida, j.


Derrida, Jacques (15. 7. 1930 El-Biar, Alžírsko - ) Kód: 519

- francúzsky filozof, predstaviteľ postmodernej filozofie. Jeho mysleni možno charakterizovať ako pokus o kritiku západného rozumu: od roku 1962, keď vyšlo jeho dielo L'origine de la géometrie de Husserl, je motívom a predmetom jeho myslenia hlboká skepsa voči zdanlivo zaručenej vedeckosti tradíci humanizmu a osvietenstva.

Derridova kritika sa stále znova rozhorieva zoči voči jednak Hegelovmu dielu, ktoré predstavuje kulminačný bod západnej racionalistickej tradicie, jednak Heideggerovmu pokusu určiť uchopenie bytia ešte skôr, než sa na to podujme rozum. V Derridovej reflexii západného rozumu intervenuje pojem písma, ktorým sa Derrida snaží spochybniť kategóriu zmyslu, subjektu, zdroja, dejín a uviesť do pohybu hranice medzi disciplínami a diskurzami. Svojimi analýzami písma a písania v dielach De la grammatolgie (1967) a L'écriture et la différence (1967) chce Derrida demaskovať onen tvrdošijný logocentrizmus, ktorý písmo (écriture) definuje iba ako akýsi sekundárny fenomén reči (parole), ktorá podľa modelu jednoznačnej reprezentácie sugeruje identitu a prezenciu. K nosnému pojmu svoje filozofie, k pojmu différance, Derrida dospieva práve v kritickom odmietnútí tejto sugescie a v kritickej konfrontácii s pojmom transcendetálneho subjektu, na ktorom stavia filozofia vedomia: Derrida v tomto smere podrobuje kritike najmä Husserlovu teóriu znaku.

Spolu s Foucaultom a Deleuzom sa považuje za hlavného prestaviteľ súčasnej francúzskej filozofie.Derrida, J.>