FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Derivácia


derivácia

- odvodzovanie, odchýlka. Rôzne vedné disciplíny vytvárajú rôzne pojmy derivácia, napr. v jazykovede ide o odvodzovanie nových slov pomocou afixov, v matematike ide o pomer diferenciálu funkcie k diferenciálu argumentu, atď. Pojem derivácie je základný pojem matematickej analýzy.derivácia>