FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Demokratúra


demokratúra

- politické riadenie spoločnosti a ekonomiky, v ktorom sa diktatúra mieša s prvkami demokratických foriem. Demokratúra je výsledkom negociačných zmien, známych ako reforma pactada, kde časť politickej elity predchádzajúceho systému sa dohovára s casťou elity opozičnej, realizujúc model "okrúhleho stola". Takéto riešenie je veľmi riskantné, pretože vedie k oprávneným výhradám, k nečistej politickej hre, kvázimafistických dohovorov a závislostí, nehovoriac už o tom, že takýto prístup odcudzuje masy. Poľsko a bývalé Česko-Slovensko prežili i systémové napätia späté s takýmto spôsobom "odchodu od komunizmu". Línia oddeľujúca "demokratúru" od obyčajnej diktatúry je tenká a jej prekročenie môže byť vecou náhody ( L621;21).