FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Demokracia vojenská


demokracia vojenská

- štvrtá etapa vývinu prvotnopospolnej spoločnosti - obdobie jej rozkladu a vzniku štátu. Termín 'vojenská demokracia' zaviedol L. H. Morgan.