FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Delenie buniek


delenie buniek

- rozmnožovanie buniek. Rozlišuje sa amitóza a mitóza. Pozri: delenie bunky