FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Deľba práce spoločenská, prvá veľká


deľba práce spoločenská, prvá veľká

- historicky prvá veľká spoločenská deľba práce, ktorá bola určitou špecializáciou vnútri poľnohospodárstva a v ktorej došlo k oddeleniu pastierskych kmeňov od celkového množstva kmeňov, resp. k oddeleniu chovu dobytka od ostatného poľnohospodárstva; viedla k znateľnému zvýšeniu produktivity práce a vytvorila materiálne predpoklady pre vznik súkromného vlastníctva a rozdelenie spoločnosti na triedy ( L421;537).