FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Deľba práce spoločenská


deľba práce spoločenská

- deľba práce, za ktorej dochádza na jednotlivých stupňoch vývoja výrobných síl k členeniu jednotlivých činností vo výrobnom procese medzi jednotlivých príslušníkov alebo skupiny spoločnosti podľa druhov vyrábanej produkcie a k vzájomnej výmene produktov ich práce, aby uspokojili svoje potreby (na rozdiel od prirodzenej deľby práce); je daná stupňom a charakterom rozvoja výrobných síl spoločnosti; rozvoj výrobných síl vedie k prehlbovaniu spoločenskej deľby práce, jednotlivé druhy produktívnej činnosti sa stávajú relatívne samostatnými sférami pôsobenia určitých individuálnych alebo skupinových výrobcov; v dôsledku toho sa jednotlivé práce stávajú navzájom závislými prácami a jednotliví výrobcovia navzájom závislými vyrobcami; svoje rôznorodé potreby môžu uspokojovať len vzájomnou jednotou špecializácie a kooperácie, pričom určujúcou stránkou je špecializácia a určovanou kooperácia; každý jej nový stupeňznamená zvýšenie produktivity práce; viedla k vzniku spoločenských tried a štátu ( L421;632)deľba práce spoločenská>