FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dekonštrukcia (derrida, j.)


dekonštrukcia ( Derrida, J.)

- analýza tradovaných významových útvarov až dovtedy, kým neodhalíme ich skryté a potlačené predpoklady. Pojem dekonštrukcie sprvu vo väčšej miere zarezonoval predovšetkým v americkej literárnej vede; pre Derridu samého je "dekonštrukcia" výrazom pre zmenu poriadku racionality, v ktorej žijeme.
Idea dekonštrukcie bola azda vedúcou myšlienkou pri založení Colle`ge International de Philosophie r. 1983 v Paríži pod Derridovým vedením. Tento ústav má na interdisciplinárnej urovni a mimo akademickej hierarchie udržiavať otvorenú možnosť slobodného filozofického výskumu (cf. L225;179).