FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dekabristi


dekabristi

- ruskí šľachtickí revolucionári, členovia tajných spolkov v 20. rokoch 19. stor., ktorí v decembri 1825 zorganizovali vojenské vystúpenie proti samoderžaviu a nevoľníctvu. Po potlačení povstania vládou Mikuláša II. boli P. Pesteľ, K. Rylejev, P. Kachovskij, S. Muravjov-Apostol a M. Bestužev-Riumin popravení, a ostatní boli poslaní do vyhnanstva na Sibír a na Kaukaz

Na dekabristov malo vplyv prebúdzajúce sa ruské národné uvedomenie po vlasteneckej vojne roku 1812, snahy zmeniť Rusko na vyspelú slobodnú mocnosť. Na dekabristov pôsobili aj idey Veľkej francúzskej revolúcie, americkej revolúcie a revolučné udalosti v Grécku, Španielsku, Taliansku a i.

Dekabristi chceli zrušiť nevoľníctvo, zvrhnúť alebo obmedziť samoderžavie, nastoliť republikánske (Pesteľ) alebo konštitučné (muravjov) zriadenie.