FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dejiny filozofie - pramene


dejiny filozofie - pramene = pramene histórie filozofie

- údaje o filozofickej problematike a jej autoroch, o spoločenskýc podmienkach, ktoré podnietili uvedomenie si, nastolenie a vývoj daných filozofických problémov. Pre historika filozofie sú týmito prameňmi preštudované a preskúmané diela obsahujúce filozofickú problematiku, materiálové údaje o živote, činnosti a názoroch ich autorov, ako aj dokumenty rozličného druhu, umožňujúce poznať podmienky, v ktorých vznikalo a rozvíjalo sa filozofické myslenie. Delia sa na prvotné pramene histórie filozofie a na druhotné pramene histórie filozofie ( L23;11).dejiny filozofie - pramene>