FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Definícia syntetická


definícia syntetická

- definícia nového pojmu na základe dohody (konvencie); nie je to svojvoľná definícia, ale musí spĺňať kritérium jednoznačnosti - definuje jediný pojem. Syntetická definíciastanovuje význam výrazu novo zavádzaného ( L715;699 L1281;79).