FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Definícia reálna


definícia reálna

- definícia vecná - definícia, ktorá sa vz»ahuje na predmety alebo vlastnosti, na triedy predmetov alebo vlastností a vyjadruje výsledok poznania ich podstaty.