FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Definícia deskriptívna


definícia deskriptívna

- forma definícia, pri ktorej ide o charakterizáciu entity uvedením nepodstatnej vlastnosti, ktorá však prináleží všetkým entitám istej triedy a nijakej inej entite inej triedy.