FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Defekt (defektológia)


defekt ( defektológia)

- chýbanie, nedostatok; rozlišuje sa:

1. defekt orgánový (vývojová anomália, následok choroby, následok úrazu);

2. defekt funkčný (porucha funkcie bez postihnutia orgánového tkaniva, napr. neuróza srdcová, neuróza žalúdočná a pod.).

S defektom, či už chybou alebo poruchou, sa postihnutý človek buď dokáže sám vyrovnať, a potom je defekt jeho osobnou záležitosťou, alebo sa s ním
nedokáže vyrovnať, a potom defekt už nie je len záležitosťou postihnutého. Tým nadobúda sociálnu dimenziu, stáva sa záležitosťou spoločenskou ( defektivita) ( L349;67).