FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dedičnosť (ferák, v./sršeň, š.)


dedičnosť (Ferák, V./Sršeň, Š.)

- jednotlivé funkcie genetického materiálu: jeho schopnosť utvárať dedičné vlastnosti, schopnosť prenášať sa z rodičov na potomstvo, schopnosť zachovávať svoju integritu a schopnosť občasnej trvalej zmeny ( L528;25).