FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Dasein (existencializmus)


Dasein ( existencializmus)

- µudská existencia, µudské bytie, súcno, ktorým sme my sami.