FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Dante alighieri - zoznam diel


Dante Alighieri - zoznam diel

De vulgari eloquentia (O ľudovej reči), 1305 /traktát

Questio de aqua et terra (Pojednanie o vode a zemi), vyd. 1907 /prírodovedné pojednanie

Epistolae, vyd. 1920

La divina comedia (Božská komédia), nap. 1307-1313 /hlavné dielo
L510>

De monarchia (O jedinej vláde), 1310-1313