FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Daň


daň

- zákonom určená pravidelne sa opakujúca platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá má neúčelový a nenávratný charakter. Plynie do verejného (štátneho) rozpočtu. Daň je vynútiteľná a opakujúca sa peňažná platba fyzických osôb a právnickych osôb, vyberaná na základe zákona (66) štátom a orgánmi miestnej samosprávy ( L715;142 L965;52).daň>