FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cyklus geologický


cyklus geologický

- dlhé obdobie vo vývoji Zeme, ktoré sa v priebehu geologického obdobia niekoľkokrát opakuje a prebieha v určitom zákonitom slede. Najstaršie geologické cykly trvali asi 500 mil. rokov, najmladšie 200 mil. rokov.

Na začiatku vznikajú nové geosynklinály a prebieha bázický až ultrabázický, prevažne podmorský vulkanizmus.

Koniec geologických cyklov charakterizuje intenzívne vrásnenie, vznik pásmových pohorí a sopečné výlevy.

Geologické cykly sa nazývajú podľa vrásnení:

kaledónsky geologický cyklus
varísky geologický cyklus
alpínsky geologický cyklus
atď.
( L206;200).