FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Cvičiteľ


cvičiteľ

- telovýchovný pedagóg, ktorý je orientovaný na vedenie telovychovného procesu v rekreačnych telovychovných a športových aktivitách, zameranych na zvyšenie fyzickej a psychickej kondície, na zlepšenie zdravotného stavu a na regenráciu pohybom, na poskytnutie aktivneho odpočinku a zábavy as naplnenie očakávaní pozitivnych zážitkov a sociálnych kontaktov pri rekreačnom športovaní kolektívu alebo jednotlivcov.

Cvičiteľ riadi telovychovný proces, pripravuje obsah, vyberá vhodné prostriedky, metódy a formy z hladiska veku, pohlavia, zdravotného stavu, urovne telesnej zdatnosti a pohybových zručností ale aj podľa záujmu cvičenca. Vychováva cvičencov k zdravému spôsobu života a rozširuje ich vedomosti o účinkoch rekreačného športovania a potrebe pravidelného pohybu, dopĺňa si odborné znalosti, overuje účinok telovychovného procesu.

Na základe systému vzdelávania telovychovných kádrov Zväzu rekreačnej telesnej vychovy a šôortu podla dosiahnutej kvalifikácie sú cvičitelia zaraďovaní do 3 kvalifikačných stupňov III., II., I. Podmienkou získania kvalifikácie je minimálny vek 18 rokov, absolvovanie predpisaného vzdelania a prax v telovýchvnom procese ( L1358;51).cvičiteľ>